ha-loo centrála
Zákazník: Nepřihlášen

ha-loo partner

Co je to ha-loo partner?

ha-loo partner je stejně jako ha-loo dealer způsob, jak jednoduše vydělávat na hovorném ve spojení s propagací předplacené služby ha-loo. Rozdíl mezi oběma přístupy spočívá v cílové skupině našich partnerů. Zatímco ha-loo dealer je opravdu produkt pro všechny, kdo chtějí mít možnost výdělku díky dalšímu šíření služby ha-loo, produkt ha-loo partner je "ušitý na míru" pro podnikatele v oboru elektronických telekomunikací - poskytovatele připojení k internetu. Důležité je mít možnost vystavit fakturu na uplatnění provize - podnikatel zapsaný v Evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění. (viz. www.ctu.cz, sekce Vyhledávací databáze). Pro více informací se prosím obraťte na náš e-mail info@ha-loo.cz

Ok, to zní dobře! Co mám tedy udělat pro to, abych se stal novým ha-loo partnerem a mohl tak vydělávat peníze?

Prvním krokem je stát se našim Dealerem a poté si požádat o přechod na partnera. Po vyplnění nutných údajů a potvrzení registrace obdržíte na obrazovce a také emailem svůj kód dealera a můžete se přihlásit do webového rozhraní partnera a dealera, kde si dále můžete požádat o přechod na partnera. Každý, kdo zadá Váš kód Partnera a úspěšně dokončí registrační proces až po úhradu aktivačního poplatku 1,- Kč a startovního kreditu min. 119,- Kč se stává Vašim zákazníkem a Vy jeho i našim ha-loo partnerem. Ze vzájemné spolupráce máte užitek vy i ha-loo zákazník.

No dobře, ale jak celý systém funguje?

Díky systému propagace této služby a získávání aktivních klientů získáváte provize z jejich volání. Ve chvíli, kdy se stanete naším ha-loo partnerem, získáte svůj jedinečný ha-loo partnerský kód a ha-loo partnerský kód ve formě URL odkazu. Tento Váš kód ve formě URL odkazu pak slouží jako vstupní odkaz pro Vašeho klienta pro provedení jeho registrace. Také může zákazník Váš ha-loo partnerský kód zadat při registraci a stává se tak Vašim klientem. Pokud se tak stane a klient bude úspěšně aktivován (tzn. nabije si ha-loo kredit minimálně na 120,- Kč) , stáváte se automaticky klientovým ha-loo partnerem a tím pádem získáváte provize z jeho volání.

Jasně, ale co z toho všeho budu mít?

Pro vyplacení provize je podmínkou být našim ha-loo partnerem. Na základě součtu provolaných částek všech Vašich klientů Vám budeme měsíčně vyplácet provize z celkového hovorného těchto klientů. Nutnou podmínkou pro vyplacení provize pro Vás jako našeho ha-loo partnera je zaslání faktury na provozovatele služby ha-loo. Pokyny i podklady k fakturaci obdržíte vždy po provedení uzávěrky z naší strany za daný kalendářní měsíc emailem.

Jaký vliv na celkovou výši provize má statut plátce či neplátce DPH?

Provize z celkové provolané částky je sice vždy počítána včetně DPH, ale jako podklad pro fakturaci se bere částka bez DPH. Plátce DPH tedy fakturuje v režimu s DPH, neplátce naopak vystavuje fakturu pouze na částku po odečtení DPH.

To zní sice skvěle, ale jak přinutím nové klienty služby ha-loo, aby "klikali" na můj ha-loo partner odkaz nebo provedli registraci s mým ha-loo partnerským kódem a provedli registraci?

Celý systém je motivačně založen. Každý ha-loo partner může svému zákazníkovi vrátit poměrnou část své provize ve formě kreditu na volání jako dárek za to, v jakém objemu je jeho hovorné v daném měsíci. Myslíme si, že toto je dostatečný důvod, proč by měl klient využít Váš odkaz a Váš ha-loo partnerský kód a zlevnit si ještě více svá volání. Provize budou vyplaceny Vám a potažmo se vrátí i Vašemu klientovi.

Mohou nějakým způsobem motivovat své klienty k častějšímu používání služby ha-loo a tím zvýšit své provize?

Jak již bylo popsáno výše, budete se moci dělit s klientem o část své provize a to v rozmezí 0 až 100%. Tuto hodnotu si budete moci měnit v průběhu celého kalendářního měsíce na základě svého uvážení, ovšem průkazná je hodnota zadaná k půlnoci posledního dne v měsíci. Podstatná informace je taková, že klient nemá možnost měnit svého ha-loo partnera.

Budu mít nějaký přehled o provolaných částkách svých klientů?

Ano a to dokonce on-line. Po přihlášení na dealerských stránkách služby ha-loo budete moci vstoupit do rozhraní pro ha-loo partnery, kde budete mít naprostý přehled o výši hovorného svých klientů. Zde budete také moci určit, jakou částku budete svým klientům vracet formou procenta z Vaší provize. Tato částka bude automaticky připsaná všem klientům po měsíční uzávěrce formou kreditu na volání.

Jakým způsobem mi bude vyplácena měsíční provize?

Pokud dosáhnete na splnění podmínek, bude Vám Vaše provize (dle nastaveného poměru mezi Vámi a zákazníky) přiznána vždy měsíc zpětně formou dokladu o přiznání provize. Tento následně použijete jako přílohu k faktuře. Tuto fakturu i s přílohou vystavíte na provozovatele služby ha-loo, společnost ha-vel internet s.r.o., která Vám Vaši provizi do 30 dní převede na Váš bankovní účet.

Může si již aktivní ha-loo klient zvolit svého ha-loo partnera?

Ne, kód ha-lo partnera je pevně svázán s registrací nového zákazníka. Již aktivní zákazník nemá možnost se stát zákazníkem ha-loo partnera.

Má možnost ha-loo zákazník měnit svého ha-loo partnera?

Ne.

Lze v systému ha-lo partner využívat službu ha-loo 24?

Ne.